« vissza a főoldalra

Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Lakossági értesítő

<

 

Sajtóközlemény

BEFEJEZŐDÖTT kistarcsa és kerepes ivóvízminőség-javító beruházása

A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás sikeres pályázatot nyújtott be 2012-ben a KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióra az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében. A nettó 1 142 324 085 Ft-os összköltségű projekt, 78,580983 %-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatását, amely 897 649 495 Ft, a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozták.

A projekt önerő részét a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatásából fedezték, így ezzel a forrással kiegészítve a projekt támogatása már 100%-os lett.

A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Kerepes és Kistarcsa Város összefogásával jött létre, a településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében. A projekt a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja címet kapta. A beruházás célja az érintett települések lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása, mivel a két várost kiszolgáló közös vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium és nitrát tartalma meghaladta a 201/2001. (X.25.) sz. Korm. rendeletben előírt határértéket. Az ÁNTSZ kötelezte az önkormányzatokat a megfelelő minőségű közüzemi ivóvíz biztosítására.

A beadott projektjavaslatot a támogató a 2012. június 29-én kelt értesítése szerint támogatásra érdemesnek ítélte, így a települések komoly támogatási forrással kezdhettek neki a fejlesztésnek. A Társulás 2012.11.06-án Támogatási Szerződést kötött a BM EU Önerő Alapra, így a teljes projekt támogatásból valósulhatott meg.

A közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2013. szeptember 12-én kötöttek szerződést. 2013. november 8-án került sor a projekt ünnepélyes alapkő-letételére a Szilasvíz Kft telephelyén. A projekt folyamán az üzemeltető megváltozott, így a 2015. július 15-én megtartott ünnepélyes projekt zárásra már a DPMV Zrt. telephelyén került sor. Az üzemeltetést biztosító kiszolgáló épület is felújításra került, modern, új külsőt kapott. A projekt eredményeképpen összesen 8881 méter vezeték került kiépítésre, 9 régi kút felújításra, 1 új kút üzembe helyezésre. A rekonstrukciós munkálatok során 85 tűzcsap, 154 tolózár került beépítésre, az Eperjesi úti lakótelepen új elosztóhálózatot építettek ki 579 fm-en, mely 210 lakást érint. A Völgy utcai rekonstrukció 85 fm-en, a Dózsa György úti összekötés a HÉV alatt 42 fm-en készült el. Hálózatmosatás 119 000 méteren történt, a próbaüzem 5 hónapon keresztül folyt.

250 m3/h maximális kapacitású vas, mangán, ammónia eltávolítására alkalmas ivóvíz kezelő berendezés került kiépítésre. A vas- mangán- és ammóniumtalanított víz a kimeneti 800 m3-es kimeneti tisztavíz tározóba jut ahonnét kitápláló nyomásfokozó szivattyú juttatja a hálózati gerincvezetékre.

A lakosság türelmét és hozzáállását dicséri, hogy kb 40 alkalommal, 120 napon keresztül tűrte a víz elzárását, vagy víznyomás csökkenést, melyet ezúton is köszönünk.

 

 

 

Tisztelt Lakosok, Vállalkozások, Intézmények!


A Kerepes és Kistarcsa Város K.E.O.P. 3.1.0/09-11-2011-0040 Ivóvízminőség-javító projektje hamarosan a végére ér. Fel szeretnénk hívni a szíves figyelmüket az új vízvezeték-rendszer működésében beálló változásokra kérjük, figyelmesen olvassák az alábbiakat.

Az elmúlt másfél év alatt a szükségszerű tolózár és tűzcsap beépítések miatti vízhiányokon kívül sikerült biztosítanunk a folyamatos vízellátást, amely a kánikulai időszakban is zavartalanul üzemelt. Ezt annak ellenére teljesítettük, hogy a vízműtelepi tározó kapacitását nem tudtuk teljes mértékben kihasználni. Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük, mind a magunk, mind a kivitelezői konzorcium nevében.

Az elkészült új vízvezetékek, vízműtelepi víztisztító technológia és nyomásfokozó, valamint a kerepesi Látóhegyen lévő víztoronynál megépült nyomásfokozó beüzemelése folyamatosan történik. A teljesen automatizált víztisztító technológia a vízből a vas- és mangán tartalmat szabályozottan adagolt klór segítségével oxidálja és úgynevezett, zeolitos és zöld homokos töltetű szűrőtartályokon átvezetve, azt eltávolítja. Törésponti klórozással és aktív szenes szűrőtartályokon keresztül, az ammónia tartalmat és a maradék klórt távolítja el a vízből. Ezen technológia az eddigi vízmintavételek eredményei szerint, teljesíti az elvárt vízminőségi adatokat.

A közeljövőben várható nyomásfokozók beindítása után Kerepes magasan fekvő, és viszonylag kis nyomású területein a nyomás szintet fokozatosan emelni fogjuk a tervezett mértékre. A fokozatosság indoka, hogy a jelenlegi és megszokott alacsony nyomás érték mellett a háztartásukban lévő vizes szerelvények (csapok, vezetékkötések, boyler nyomáscsökkentők, stb.) jelenleg hibátlanul üzemelnek, de az új rendszernek megfelelő nyomás mellett, elképzelhető, hogy azok elkezdenek könnyezni, folyni, esetlegesen meghibásodni. Ezért kérjük a tisztelt felhasználókat, hogy vízvezeték rendszerükre, szerelvényeikre fokozott figyelmet fordítsanak! A boyler nyomás csökkentőjének erre a célra kiképzett csövén kifolyó víz természetes jelenség. A vízmérő utáni házi vízvezeték hálózaton előforduló esetleges hibák kijavításához, viszont kérjék vízvezeték szerelő szakember segítségét.

A pályázat nem adott lehetőséget a meglévő gerinchálózat cseréjére, így azok ugyanolyan érzékenyek maradtak a nyomás növekedése által okozott terhelésre.  A gyengébb szakaszok kiszűrése és javítása folyamatos lesz az általunk üzemeltetett rendszerben.

Nyomásfokozók elindulása egyben új üzemrendet is jelent a gerincvezetékekben. A meglévő vezetékekben a hosszú évek alatt leülepedő vas- és mangán iszap a víz áramlási irányának megváltozása miatt a leülepedett anyagot felkavarja, amely a nyáron elvégzett hálózatmosatás ellenére zavaros víz megjelenését okozhatja. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy ez minél kevesebb kellemetlenséget okozzon az Önök számára. Az esetek nagy részében ez a sárgás-barnás víz nem káros egészségügyi szempontból, de elővigyázatosságból, amennyiben lehetséges, csak a vízcsap 1-2 perces kifolyatását követően fogyasszák az ivóvizet. Mosásra is csak ezt követően használják, mivel ez a sárgás-barnás víz nyomot hagyhat a ruhán. A víz elszíneződését megelőzendően rendszeresen öblítjük a hálózatot a végtűzcsapokon. Egy esetleges csőtörést követően rendkívüli öblítéseket hajtunk végre az érintett területen. Ezen esetben a megfelelő tűzcsapon keresztül nagy áramlási sebességgel rövid ideig (10-30 percig) vizet engedünk ki a hálózatból.

A vízszolgáltatás színvonala emelkedik a beruházásnak köszönhetően, mely mind a lakosság, mind az üzemeltető részére kedvező hatásokkal jár. Ezúton köszönjük meg a Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás és a kivitelező Vianova ’87 Zrt., Hajdú és Társai Kft. és Tementrade Kft. odaadó munkáját.