« vissza a weboldalra

Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Társulás bemutatása

A társulás létrehozása Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Nagyközség Önkormányzatának összefogásával jött létre.  Székhelye Kistarcsán található a Szabadság út 48 szám alatt. A Társulás jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, teljes jogkörrel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó szervezet. A két önkormányzat a településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében megállapodott az együttműködésről, így együttesen nyújtottak be pályázatot a KEOP 1.3.0/09-11 program keretében meghirdetett támogatás elnyerésére. A várost kiszolgáló közös vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium és nitrát tartalma meghaladja az elfogadott határértéket.   Az ÁNTSZ elmúlt években végzett ellenőrzései is ezt alátámasztják. Ezért az ÁNTSZ kötelezte az önkormányzatokat a megfelelő minőségű közüzemi ivóvíz biztosítására.  A társulást a Társulási tanács képviseli, melyet a tagönkormányzatok önkormányzati képviselői alkotnak. Kistarcsa önkormányzatát 3 fő, Kerepes önkormányzatát 1 fő képviseli. A társulás alaptevékenysége víztermelés, vízkezelés, vízellátás. A társulás feladata a társult önkormányzatok területén megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása, az ehhez kapcsolódó fejlesztések és rekonstrukciók megvalósítása.   Ezen kívüli feladatokat és tevékenységeket a társulás nem folytat. A társulás működése a projekt teljes megvalósulásának befejezéséig és az 5 éves fenntartási időszakra vonatkozik. A Társulás tagjai megállapodtak, hogy a célok megvalósítása érdekében tagsági viszonyukat a megállapodástól számított 3 éven belül nem mondják fel. A Társulás tagjai a működéshez szükséges forrásokat a saját költségvetéseikből biztosítják 50-50 %-os arányban.